Fødevarekontrol

Insekthotel

insekthotel

Biodiversitet betyder mangfoldighed i naturen

Insekter er vigtige, fordi det som bekendt er dem, der bestøver de forskellige planter, som vi dyrker, og hvis planterne ikke bestøves, kan de ikke bære frugt og formere sig.

I byerne kan det være rigtig svært for mange arter at finde det rigtige miljø at leve i, så derfor kan man hjælpe dem lidt på vej ved at lave små lækre steder, hvor f.eks. insekter kan bo.

Et insekthotel vil tiltrække mange forskellige insekter og give dem mulighed for at bo, spise eller yngle.

Som regel er et insekthotel udformet som et hulrum, der fyldes med forskellige materialer, som insekterne kan lide at bo i.

Nogle af materialerne skaber hulrum og giver gemmesteder, andre ædes og så er der dem, som kan bruges til at lægge æg i, eller som insektlarverne kan forpuppe sig i.

wood

Der må gerne være fugtigt på værelserne, for så trives gæsterne bedst. Hotellet skal derfor placeres i det fri med adgang til regn og rusk.

Insekthotellet består af adskilte rum, som er fyldt op med træ, rør og kviste. De bedste materialer til et insekthotel finder du i naturen.

Du kan bruge stammer fra træer, som er blevet fældet. Sålænge træet ikke er helt råddent, kan det bruges.

Men du kan også bruge gamle mursten med huller og rørstumper eller et gammelt bildæk.

Ved at bruge forskellige materialer får du et spændende og skulpturelt indslag i haven – til gavn for insekterne, og til glæde for den som kigger på.

arbejder bi

Insekthotel
De bedste materialer til et bihotel finder du i naturen. Du kan bruge stammer fra eg, bøg, fyr og mange andre træer. Sålænge træet ikke er helt råddent, kan det bruges.

Men du kan også bruge gamle mursten med huller og rørstumper. Det er godt med stammer af forskellig tykkelse og længde, gerne et stort stykke med en diameter på 60cm. Eller nogle stykke af 1 meters længde i 10-20-30 cm tykkelse. Grene og bambus er også gode til at skabe gemmesteder.

Beboere
Insekter er afhængige af sol og varme, derfor er der størst aktivitet fra foråret henover sommeren til efteråret.

Måske kan man se aktiviteten ved, at der er lavet nye huller, eller huller er lukket for at beskytte afkom. Hvis man er heldig kan sommerfugle også finde på at overvintre i ens insekthotel.

Det gælder både de store takvinger, natsværmere og møl. Der overvintrer i benytter sprækker, revner og huller.

Både til skoven og haven
Et insekthotel hjælper insekter til at etablere sig i din have eller hvor du nu vælger at placere insekthotellet.

Naturstyrelsen har projekter, hvor borgere bygger insekthoteller og placerer dem i nye skovområder for at give insekterne bedre betingelser for at etablere sig.

Et insekthotel kan rumme alle 4 stadier, som insekterne oftest befinder sig i – som æg, pupper, larver og voksne individer.

Insekthotellet er udformet således, at mange forskellige arter kan benytte det til overvintring om vinteren og til opfostring af unger i sommerhalvåret.

Minihotel
Man kan både lave et minihotel eller et stort etagebyggeri, alt afhængig af, hvad man har tid og lyst til.

Et minihotel kan man bygge med bambuspinde stukket ind i et gammelt drænrør.

Et stort etagebyggeri kan man bygge af gamle paller og udfylde hulrummene med forskelligt materiale forsynet med huller i forskellig størrelse.

Træstykkerne er forsynet med huller i forskellig størrelse.På denne måde hjælper man insekterne til at etablere sig i en ung skov, hvor der endnu ikke findes så mange gamle og døde træer.

Det kan du bruge:
Bambuspinde skåret i passende stykker
Bølgepap skal placeres et tørt sted
Grene og kviste
Halm og hø
Isoleringsmateriale
Hår fra når du har striglet hunden
Gamle Klude
Grankogler
Mos
Paprør mast tæt sammen
Sammenrullede blade og aviser
Mursten med huller
Tovværk
Træstammer med borede huller
Uld
Urtepotter med fyld eller skår af urtepotter
Æggebakker

Sådan kan du gøre:
Find eller lav en kasse
Sav eller klip grene, kviste og pinde i samme længde som kassens dybde.
Fyld grene, kogler og ting ind i kassen, lim evt. nogle af dem fast til kanterne eller hinanden.
Fyld kassen helt ud og sørg for at pinde og kogler sidder helt i spænd i kassen.
Sæt kassen op på væggen på altanen, eller hvor du vil have den.
Og vent så på at biller, bier, sommerfugle og andre hyggelige væsner rykker ind på hotellet.

Der findes mange gode råd og artikler omkring insekthoteller:

http://www.friluftsraadet.dk
http://vildebier.dk
http://bieridanmark.dk

X

Skriv Dig op til
vores nyhedsbrev

X

Brug denne formular
til at kontakte os

captcha