Fødevarekontrol

Bundlinje: Natur

Beeliving tror på bierne. Vi hjælper dem med at vinde naturen tilbage.

Beeliving vil have grøn bundlinje

Beeliving er startet fordi vi har en holdning til vores fælles natur. Vi vil få flere bier tilbage til naturen. Dels ved at inspirere flere til at blive biavlere og dels arbejde på at skabe bedre betingelser for bierne ved at få mere naturlig natur tilbage og skabe flere blomstrende områder.

Vi vil give naturen tilbage til bierne og bierne tilbage til naturen.

I Danmark har vi kun 1/5 af de bier, der skal til alene for at bestøve rapsmarkerne ordentligt. Omkring 75% af verdens blomstrende kulturplanter er afhængige af bibestøvning.

Det er derfor meget alvorligt, når bibestanden går tilbage globalt. I dag er halvdelen af de biarter, der findes i Nordeuropa, truet på grund af ødelæggelse af redesteder, brug af pesticider, mangel på trækplanter, sygdomme og parasitter. Der er i det danske landbrug kun 10% tilbage af ukrudtsfloraen sammenlignet med forholdene for 40-50 år siden.

Vi tror på at fremtidens bundlinje er grøn – som i flere bier i meget mere natur.

X

Skriv Dig op til
vores nyhedsbrev

X

Brug denne formular
til at kontakte os

captcha