Fødevarekontrol

Biernes verden

Biernes samfund er fantastisk

Biernes samfund er fantastisk

Et bisamfund eller biernes verden består af op til 70.000 bier, der lever og bor sammen i en bistade og arbejder som én stor familie.

Et bisamfund der består af en dronning, der er overhoved og tusindvis af arbejderbier (hunbier) og nogle hundrede droner (hanbier).

Bierne har forskellige arbejdsopgaver i bistaden.

DRONNINGEN: Er familiens overhoved. Hun bliver udklækket af et ganske almindeligt æg, der har været lagt i en særlig udbygget dronningecelle. I højsæsonen lægger hun op til 1.500 æg i døgnet – et æg i hver celle.

DRONER: Dronerne er hanbier, der er udklækket af befrugtede æg. De lever kun én sommer. Og deres vigtigste opgave er at parre sig med dronningen. De er stadens sædbank, der sikrer at bislægten består.

ARBEJDERBIER: Er hunbierne og har skriftende arbejdsopgaver gennem hele livet. Den starter som rengøringsbi, bliver så udnævnt til ammebi, byggebi, vagtbi for til sidst at få lov til at hente den vigtige nektar som honningpilot eller samlerbi.

X

Skriv Dig op til
vores nyhedsbrev

X

Brug denne formular
til at kontakte os

captcha