Fødevarekontrol

Økologi eller lokal dansk honing

Bier er vigtige for naturen

Honning er et naturprodukt

Skal man vælge økologi eller lokal dansk honning? Af de allerbedste. Ville det så ikke være oplagt at vælge det økologiske. Svaret er både ja og nej. Ja – fordi økologisk er bedre for bierne og naturen. Nej, fordi vi i Danmark ikke som reglerne er i dag kan producere ret meget økologisk honning. Så den økologiske honning du kan købe kommer fra udlandet. Vi anbefaler derfor at vælge lokal dansk honing.

I Danmark findes på nuværende tidspunkt kun få biavlere, som er godkendt til produktion af økologisk honning. Dette hænger sammen med, at kun et meget lille antal områder opfylder de krav, der stilles for produktion af økologisk honning i Danmark. Særligt afstandskravene til konventionelt dyrkede arealer er en udfordring, og kravene betyder reelt, at godkendte arealer er øer og nationalparker. Økologisk honning produceres således ikke på økologisk dyrkede landbrugsarealer.

Den stærkt begrænsede produktion af økologisk honning i Danmarks medfører naturligt en efterspørgsel på økologisk honning fra andre lande.

Da reglerne for produktion af økologisk honning fortolkes meget forskelligt fra land til land, er mulighederne for produktion af økologisk honning i andre lande langt mere gunstige end i Danmark. Dette betyder, at andre lande kan produceres store mængder af økologisk honning til en væsentlig lavere pris end i Danmark.

Importen af økologisk honning fra andre lande er derfor stærkt stigende, hvilket påvirker afsætningen af dansk honning negativt – og dét er ikke godt for miljøet.

En undersøgelse fra 2012 har man sammenlignet økologisk udenlandsk honning med danske konventionelle honninger – med samme resultatet. At ingen af dem indeholdt uønskede pesticider – på trods af at den danske honning kommer fra konventionelt dyrkede arealer.

Vi arbejder derfor sammen med Dansk Biavlerforening for at ændre den måde vi i Danmark fortolker og praktiserer reglerne for økologisk biavl – det er bedst for både bierne, naturen og for Danmark.

X

Skriv Dig op til
vores nyhedsbrev

X

Brug denne formular
til at kontakte os

captcha